Ši interneto svetainė naudoja slapukus. Paspaudę „Sutinku“ arba naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukų naudojimą  - „Privatumas ir politika“ puslapyje.
Sutinku

Privatumo politika

1. Ši privatumo politika reglamentuoja Tiekėjo administruojančio puslapį Ketoteka.lt ir puslapio Ketoteka.lt Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką bei principus.

2. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo, Ketoteka.lt administratoriaus(-ių), ir puslapio vartotojo, dėl interneto svetainės naudojimo, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi Ketoteka.lt lankytojai.

3. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

4. Ketoteka.lt puslapyje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

5. Tiekėjas Vartotojo duomenis saugo 5 metus po paskutinio vartotojo prisijungimo prie puslapio.

6. Ketoteka.lt tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
6.1. paskyros sudarymui, finansinių dokumentų išrašymui; tvarkomi: vardas, pavardė, slapyvardis, el. pašto adresas, IP adresas.
6.2. tiesioginės rinkodaros; tvarkomi asmens duomenys: el.pašto adresas.

7. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų tvarkymo, išreiškia sutikimą registracijos metu. Nesutikęs su taisyklėmis vartotojas negali naudotis registruotų vartotojų privalumais

8. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą. Sutikimas išreiškiamas atlikus registraciją puslapyje.

9. Vartotojui sudaroma aiški ir lengvai įgyvendinama galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

10. Klientas yra informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

11. Jei klientas  nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų ateityje naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, klientas bet kuriuo metu turi teisę kreiptis el. pašto adresu info@ketoteka.lt, ir išreikšti norą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Vartotojas, užsakydamas paslaugas Ketoteka.lt tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, vardą ir pavardę arba slapyvardį, bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui info@ketoteka.lt

13. Vartotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Tiekėjas iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

14. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Duomenų subjektas siekdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu turi pateikti rašytinį prašymą el. pašto adresu info@ketoteka.lt. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti Tiekėjas pateiks informacija kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi. Tiekėjas aukščiau nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokia informacija pateikiama vieną kartą neatlygintinai per kalendorinius metus.

15. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukai naudojami norint prisijungti prie vidinės sistemos t.y. lankytojo sesijai identifikuoti, saugomas sesijos ID. Taip pat, slapukai naudojami atpažinti sugrįžtanti vartotoją ir antrą kartą nerodyti jam tos pačios informacijos. Duomenų subjektas prisijungdamas prie puslapio yra informuojamas apie slapukų naudojimą bei yra gaunamas jo sutikimas dėl slapukų įrašymo. Slapukus, atsisakyti ar ištrinti galima per naršyklės nustatymus.

16. Ketoteka.lt užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

17. Vartotojas gali nesutikti suteikti savo asmens duomenų, tokiu atveju nėra galimybės prisijungti prie Ketoteka.lt puslapio paskyros.

18. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

19. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Ketoteka.lt tinklalapyje dienos.

20. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Ketoteka.lt puslapiu, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.