Ši interneto svetainė naudoja slapukus. Paspaudę „Sutinku“ arba naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukų naudojimą  - „Privatumas ir politika“ puslapyje.
Sutinku

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis Sąlygomis nustatomos naudojimosi Ketoteka.lt puslapiu taisyklės, Vartotojų ir Tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybės, kitos nuostatos.
1.2. Ketoteka.lt puslapio autorius(-iai) ir prižiūrėtojas(-iai), bei turinio kūrėjas(-ai) (toliau - Tiekėjas) turi teisę vienašališkai keisti puslapio teikiamas paslaugas, turinį, bei Sąlygų nuostatas.
1.3. Ketoteka.lt Vartotojas yra asmuo, registruotas Ketoteka.lt puslapio vartotojas arba anoniminis vartotojas besinaudojantis Ketoteka.lt resursais be registracijos.
1.4. Vartotojas besinaudojantis Ketoteka.lt puslapiu išreiškia sutikimą su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.5. Asmenys, nesutinkantys su bent viena šių Sąlygų nuostata, neturi teisės naudotis Ketoteka.lt puslapiu.
1.6. Jeigu pakeitus Sąlygas vartotojas toliau naudojasi Ketoteka.lt puslapiu, taip jis išreiškia sutikimą su pakeistomis Sąlygomis.

2. Ketoteka.lt puslapio naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui
2.1. Vartotojas užtikrina ir garantuoja, kad duomenys, kurie yra suvedami puslapyje, yra teisingi ir tikslūs.
2.2. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už informacijos panaudojimą, kuri yra pateikiama Ketoteka.lt.
2.3. Informacija pateikiame Ketoteka.lt puslapyje yra tik rekomendacinė ir kiekvienas vartotojas, įvertinęs savo galimybes, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, nusprendžia kokio mitybos plano laikytis.

4. Atsakomybės apribojimas
4.1. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kurie, neatsižvelgę į savo sveikatos būklę, laikėsi rekomenduojamos puslapyje mitybos.
4.2. Tiekėjas neatsako už Ketoteka.lt veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
4.3. Vartotojas yra pilnai atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

5. Asmens duomenys
5.1. Vartotojas registruodamasis Ketoteka.lt puslapyje patvirtina, kad jo asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis ir prisijungiant prie Ketoteka.lt, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo datą ir laiką.
5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Sąlygose.

6. Intelektinės nuosavybės teisės
6.1. Tiekėjas yra visų teisių į Ketoteka.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą.
6.2. Visa informacija bei vaizdinė medžiaga pateikiama Ketoteka.lt puslapyje yra Tiekėjo nuosavybė, nebent prie informacijos ar vaizdinės medžiagos nurodytas medžiagos autorius.
6.3. Bet koks Ketoteka.lt turinio apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Sąlygų, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Taikytina teisė
7.1. Tinklalapio veikla yra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl tinklalapio veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos teisme.